#1 Yêu Giáo dục công dân

#1 Yêu Giáo dục công dân

Đây là thời gian thực hiện Quiz của bạn. Bạn có 10 giây trên mỗi câu hỏi. Bạn đã sẵn sàng chưa?

10
0%

Cảnh sát giao thông xử phạt đúng luật ông A đi xe máy ngược chiều và gây tai nạn là biểu hiện rõ nhất về đặc trưng nào dưới đây của pháp luật?

Chúc mừng, đúng rồi! Rất tiếc câu trả lời chưa đúng!

Pháp luật do nhà nước ban hành, có tính bắt buộc với tất cả mọi cá nhân, tổ chức, ai cũng phải xử sự theo pháp luật, bất cứ ai vi phạm cũng bị xử lí theo pháp luật.

Những hoạt động có mục đích, làm cho pháp luật đi vào cuộc sống và trở thành những hành vi hợp pháp của công dân là nội dung khái niệm nào dưới đây?

Chúc mừng, đúng rồi! Rất tiếc câu trả lời chưa đúng!

Thực hiện pháp luật là những hoạt động có mục đích, làm cho pháp luật đi vào cuộc sống và trở thành những hành vi hợp pháp của công dân.

Hành vi trái pháp luật nào dưới đây do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện?

Chúc mừng, đúng rồi! Rất tiếc câu trả lời chưa đúng!

Năng lực trách nhiệm pháp lí là khả năng của người đã đạt độ tuổi nhất định, có thể nhận thức và điều khiển hành vi của mình, tự quyết định các xử sự của mình và phải chịu trách nhiệm về hành vi đã thực hiện.

Pháp luật là phương tiện để công dân thực hiện và bảo vệ các quyền,

Hint Hint!
Show hint
Chúc mừng, đúng rồi! Rất tiếc câu trả lời chưa đúng!

Pháp luật quy định rõ cách thức để để công dân thực hiện quyền của mình trong cuộc sống cũng như trình tự, thủ tục pháp lí để công dân yêu cầu Nhà nước bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm hại.

Nội dung nào dưới đây không phải là thực hiện pháp luật?

Chúc mừng, đúng rồi! Rất tiếc câu trả lời chưa đúng!

Pháp luật quy định cá nhân, tổ chức không làm những điều mà pháp luật cấm, do đó công dân làm những việc pháp luật cấm là không thực hiện pháp luật.

GDCD 5 câu #1
Đáng báo động!

Bạn chưa nắm được kiến thức cơ bản, cần chú ý hơn
Tạm được

Bạn vẫn chưa thực sự nắm chắc kiến thức đâu nha!
Bạn rất OK!

Tuyệt vời đó, bạn nắm chắc kiến thức cơ bản!

Bạn có muốn chia sẻ kết quả này lên:

Giáo dục