#2 Anh ấy ở đâu?

#2 Anh ấy ở đâu?

Đây là thời gian thực hiện Quiz của bạn. Bạn có 10 giây trên mỗi câu hỏi. Bạn đã sẵn sàng chưa?

10
0%

Hiện nay, Messi đang thi đấu tại câu lạc bộ nào?

Chúc mừng, đúng rồi! Rất tiếc câu trả lời chưa đúng!

VIP #2

Bạn có muốn chia sẻ kết quả này lên:

Người nổi tiếng