#2 Yêu Giáo dục công dân

#2 Yêu Giáo dục công dân

Đây là thời gian thực hiện Quiz của bạn. Bạn có 10 giây trên mỗi câu hỏi. Bạn đã sẵn sàng chưa?

10
0%

Mọi người đều có quyền kinh doanh và đóng thuế theo quy định của pháp luật là biểu hiện công dân bình đẳng về:

Chúc mừng, đúng rồi! Rất tiếc câu trả lời chưa đúng!

Để thúc đẩy kinh doanh phát triển cần phải tạo ra một môi trường kinh doanh tự do, bình đẳng trên cơ sở pháp luật.

Mọi công dân đều không bị phân biệt đối xử trong việc hưởng quyền, thực hiện nghĩa vụ và chịu trách nhiệm pháp lí theo quy định của pháp luật là nội dung của khái niệm:

Chúc mừng, đúng rồi! Rất tiếc câu trả lời chưa đúng!

Bình đẳng trước pháp luật là một trong những quyền cơ bản của công dân được quy định tại điều 16 của Hiến pháp 2013.

GDCD #2

Chúc bạn học tốt môn Giáo dục công dân!

Bạn có muốn chia sẻ kết quả này lên:

Giáo dục