#2 Yêu Toán

#2 Yêu Toán

Đây là thời gian thực hiện Quiz của bạn. Bạn có 15 giây trên mỗi câu hỏi. Bạn đã sẵn sàng chưa?

15
0%

Điểm M ở hình bên là điểm biểu diễn của số phức z. Khẳng định nào về phần thực, phần ảo của số phức z là đúng?

Chúc mừng, đúng rồi! Rất tiếc câu trả lời chưa đúng!

Toán #2

Chúc bạn học tốt môn Toán!

Bạn có muốn chia sẻ kết quả này lên:

Giáo dục