#4 Anh ấy là ai?

#4 Anh ấy là ai?

Đây là thời gian thực hiện Quiz của bạn. Bạn có 10 giây trên mỗi câu hỏi. Bạn đã sẵn sàng chưa?

10
0%

Ai là tác giả của bàn thắng đẹp - được gọi là "cầu vồng tuyết ở Thường Châu"?

Chúc mừng, đúng rồi! Rất tiếc câu trả lời chưa đúng!

VIP #4

Bạn có muốn chia sẻ kết quả này lên:

Người nổi tiếng