#6 Cái gì, ở đâu?

#6 Cái gì, ở đâu?

Đây là thời gian thực hiện Quiz của bạn. Bạn có 10 giây trên mỗi câu hỏi. Bạn đã sẵn sàng chưa?

10
0%

Địa điểm được đề cập đến trong bức hình trên là:

Chúc mừng, đúng rồi! Rất tiếc câu trả lời chưa đúng!

Địa danh #6

Bạn có muốn chia sẻ kết quả này lên:

Du lịch