Đại hội Lâm nghiệp thế giới

Đại hội Lâm nghiệp thế giới

Đây là thời gian thực hiện Quiz của bạn. Bạn có 10 giây trên mỗi câu hỏi. Bạn đã sẵn sàng chưa?

10
0%

Đại hội Lâm nghiệp thế giới được FAO tổ chức định kỳ mấy năm 1 lần?

Chúc mừng, đúng rồi! Rất tiếc câu trả lời chưa đúng!

Đại hội Lâm nghiệp thế giới (WFC) lần thứ 15, sự kiện lớn nhất về lâm nghiệp trên toàn cầu được Tổ chức Lương Nông Liên hợp quốc (FAO) tổ chức định kỳ 6 năm một lần.

XH #3

Bạn có muốn chia sẻ kết quả này lên:

Xã hội Môi trường