Đất bị suy thoái thế nào?

Đất bị suy thoái thế nào?

Đây là thời gian thực hiện Quiz của bạn. Bạn có 10 giây trên mỗi câu hỏi. Bạn đã sẵn sàng chưa?

10
0%

Đất đai trên Thế giới đang bị suy thoái nghiêm trọng. Theo bạn tỉ lệ đất suy thoái chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm diện tích đất trên Thế giới?

Chúc mừng, đúng rồi! Rất tiếc câu trả lời chưa đúng!

Theo một báo cáo vừa được Công ước Liên hợp quốc về Chống sa mạc hóa (UNCCD) công bố ngày 27/4, có tới 40% diện tích đất trên thế giới đã bị suy thoái, khiến khoảng một nửa GDP toàn cầu, tương đương 44 nghìn tỷ USD, gặp rủi ro.

XH #1

Bạn có muốn chia sẻ kết quả này lên:

Xã hội