Hành tinh và sức khỏe

Hành tinh và sức khỏe

Đây là thời gian thực hiện Quiz của bạn. Bạn có 10 giây trên mỗi câu hỏi. Bạn đã sẵn sàng chưa?

10
0%

Thông điệp: "Hành tinh của chúng ta, sức khỏe của chúng ta" được đề cập đến trong dịp nào?

Chúc mừng, đúng rồi! Rất tiếc câu trả lời chưa đúng!

Ngày Sức khỏe Thế giới đã được kỷ niệm vào ngày 7/4 hàng năm. Đây là dịp để mỗi cá nhân trong cộng đồng có thể tham gia vào các hoạt động giúp cải thiện sức khỏe. Chủ đề của Ngày Sức khỏe Thế giới năm nay được WHO lựa chọn là: “Hành tinh của chúng ta, sức khỏe của chúng ta” nhằm tập trung sự chú ý toàn cầu vào các hành động cấp bách cần thiết để giữ cho con người và hành tinh khỏe mạnh.

XH #2

Bạn có muốn chia sẻ kết quả này lên:

Xã hội