Hiệp định RCEP

Hiệp định RCEP

Đây là thời gian thực hiện Quiz của bạn. Bạn có 10 giây trên mỗi câu hỏi. Bạn đã sẵn sàng chưa?

10
0%

Quốc gia nào sau đây không tham gia ký kết Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực Đông Nam Á (RCEP)?

Chúc mừng, đúng rồi! Rất tiếc câu trả lời chưa đúng!

Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) được 10 quốc gia thành viên ASEAN và 05 nước đối tác của ASEAN là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và New Zealand ký kết vào ngày 15/11/2020 bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 do Việt Nam làm Chủ tịch

KT #2

Bạn có muốn chia sẻ kết quả này lên:

Kinh tế