#1 Yêu Toán

#1 Yêu Toán

Đây là thời gian thực hiện Quiz của bạn. Bạn có 10 giây trên mỗi câu hỏi. Bạn đã sẵn sàng chưa?

10
0%

Số cách xếp 10 bạn thành một hàng ngang là

Chúc mừng, đúng rồi! Rất tiếc câu trả lời chưa đúng!

Hình lăng trụ có đáy là một ngũ giác có bao nhiêu cạnh?

Chúc mừng, đúng rồi! Rất tiếc câu trả lời chưa đúng!

Toán #1

Chúc bạn học tốt môn Toán!

Bạn có muốn chia sẻ kết quả này lên:

Giáo dục